Primotehna - Vodilno podjetje na področju prometnih učil

O nas

Začetki podjetja segajo v leto 1994. Na prometnem področju nastopamo kot proizvajalci in ponudniki opreme za avto šole, prometnih učil za avto šole in osnovne šole. Smo edino podjetje, ki se v SLO intenzivno ukvarja z informacijskimi vsebinami veznimi na varnost v prometu, s posodobitvami prometnih učil in s tem povezanega izobraževanja iz cestnoprometnih predpisov, tako v osnovnih šolah, v avtošolah, kot tudi takrat, ko je izpit že opravljen (vozniki z dolgim stažem).

Imamo lasten razvoj 3d animacije in vizualizacije prometnih situacij. Na ta način želimo, s skoraj fotorealističnim pogledom, olajšati predstavo tudi zapletenih prometnih situacij tako strokovnim uporabnikom, kot tudi tistim, ki šele želijo pristopiti k vozniškemu izpitu.

Smo avtorji kompleksnih multimedijskih učil, avtorji brošur, ki so povezane z varnostjo v prometu in avtorji nekaterih študij povezanih z varnostjo v prometu. Naši cilji nas usmerjajo v sodelovanje z Agencijo za varnost prometa, Sveti za preventivo, ki delujejo na področju preventivne prometne varnosti, ministrstvi in policijskimi inšpektorati.

Pomembnejši referenčni projekti

 •  Leta 1998 smo izdali na 4 zgoščenkah multimedijsko CD-i podporo izobraževanju teorije cestno prometnih predpisov v avtošolah za vse kategorije vozniških izpitov.
 • Za slovensko manjšino v Avstriji smo prirejali in prevajali državna izpitna vprašanja (2800 vprašanj) za vse kategorije vozil.
 •  Leta 2003 smo izdali multimedijski projekt S KOLESOM V ŠOLO, ki se v okviru Programa usposabljanja za vožnjo s kolesom, izvaja na vseh slovenskih osnovnih šolah. Sam projekt pomeni velik napredek v usposabljanju prometne vzgoje otrok in velik prispevek k Nacionalnemu programu varnosti cestnega prometa, ki prav kolesarje uvršča med tri najbolj ogrožene skupine udeležencev.Projekt je prejel številne pohvale. Z njim so zadovoljni tako otroci kot mentorji prometne vzgoje, saj  smo jim zapletene prometne situacije približali z zanimivim, dinamičnim multimedijskim pristopom – 3D animacijami. Projekt smo v letu 2011 nadgradili v spletno različico. S tem je mentorjem prometne vzgoje in učencem omogočen najsodobnejši način poučevanja. Projekt zajema:
  1. Program Učne vsebineza mentorje
  2. Program Vaje iz učnih vsebin
  3. On-line Izpit
  4. On-line testiranje kolesarjev 
  5. Delovni zvezek
  6. Priročnik za delo z DZ, namenjen mentorjem
  7. Priročnik za varno kolesarjenje
 • Brošura VARNI V CESTNEM PROMETU. Izdana je bila v letu 2002. Natisnjeno je bilo več kot 180.000 izvodov, kar je za to zvrst literature izjemen dosežek.
 • Brušura KDO IMA PREDNOST? je bila izdana v letu 2007. Z njo želimo na preprost, prijazen in dovolj strokoven način dvigniti raven teoretičnega znanja voznikov in tudi takšnih, ki se na ta status šele pripravljajo
 • Priročnik DOBER VOZNIK BOM. Priročnik izdan leta 2009 postavlja nova merila za razumevanje prometnih situacij. Je nepogrešljiv vodnik za vse bodoče voznike,  za spremljevalce bodočih voznikov in za vse voznike z izkušnjami. Priročnik ima 288 strani in več kot 1000 sporočilnih slik, kar je največji obseg slikovnega materila v prometni literaturi doslej.
 • Priročnik OCENJEVANJE NA VOZNIŠKEM IZPITU. Priročnik, ki je bil izdan leta 2010, na 125 straneh, formata 19 x 23 cm, na enem mestu sistematično in celovito obravnava teoretična znanja, ki so potrebna za kakovostno izpeljevanje vozniških izpitov.
 • Temeljni program za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil kategorije B – Voznik bom. Temeljni program VOZNIK BOM razen standardnih teoretičnih vsebin, ki jih mora kandidat v času teoretičnega usposabljanja usvojiti, ponuja še veliko več.
 • Brošura KOLESAR SEM. Odličan brošura je namenjena vsem, ki se tako ali drugače ukvarjamo s kolesarjenjem. Osvežila nam bo  prometno znanje in nas opozorila na nekatere povsem nove načine in metode varnega kolesarjenja. V brošuri smo zajeli PRAV VSE, kar bi morali kolesarji (tudi otroci) in drugi vozniki vedeti o prometu, poudarkom na samozaščitnem ravnanju in NEVARNOSTIH.
 
 • Brosura_kolesar_predstavitev1

  Brošura KOLESAR SEM

   

  Kolesarjenje je, v zadnjem času in tako kaže tudi v bodoče, v izjemno velikem porastu. Kolesarji kot vozniki, so najbolj ogroženi udeleženci cestnega prometa. Eden izmed pomembnih ukrepov za dosego večje varnosti kolesarskega prometa je tudi dobro teoretično znanje in s tem povezano osveščanje kolesarjev, kakor tudi drugih voznikov, na kar tudi opozarja Evropski svet za varnost prometa (ETSC).Zato smo v novi brošuri zajeli PRAV VSE, kar bi moral kolesar vedeti o kolesu in o prometu, s poudarkom na samozaščitnem ravnanju in NEVARNOSTIH. Brošura ima 80 strani, formata A5.

 • Dober voznik bom5

  Priročnik DOBER VOZNIK BOM

  Priročnik na enem mestu celovito in sistematično obravnava teoretična znanja s področja varnosti cestnega prometa. Namenjen je bodočim voznikom, mladim voznikov, kot tudi izkušenim voznikom, saj predstavlja vsebina priročnika dobrodošlo, če ne že kar nujno osvežitev, razširitev in posodobitev pred leti pridobljenih znanj. Priročnik vsebuje cca. 1000 slik, kar je tudi največji obseg slikovnega materiala v prometni literaturi v RS.

 • slika_delovni_zvezek

  Delovni zvezek S KOLESOM V ŠOLO

  Delovni zvezek je namenjen učencem 4. oz. 5. razredov za usposabljanje za kolesarski izpit.  S projektom S kolesom v šolo sestavlja celoto, ki omogoča učencem učinkovito ponavljanje ključne snovi. Zasnovan je tako, da učenci s pomočjo vaj obdelajo vse temeljne teme, ki jih morajo obvladati, da uspešno opravijo kolesarski izpit.

 • slika_prir_za_kolesar

  Priročnik za varno kolesarjenje

  Je edini prometno-varnostni priročnik v Sloveniji za usposabljanje vseh kolesarjev (od najmlajših do najstarejših). Predvsem je namenjen mentoricam in mentorjem prometne vzgoje ter vsem tistim, ki bi želeli skozi preventivne akcije izobraževati kolesarje vseh starosti.

 • slika_izpit

  ON-line S kolesom v šolo – Izpit

  Vzpostavili smo ON-line sistem za kolesarske izpite in tekmovanja Kaj veš o prometu? Tako se izpit v osnovnih šolah opravlja neposredno preko spleta, kjer aplikacija sama generira test in naključno izbere vprašanja iz posameznih področij.

 • slika_vaje

  Program S kolesom v šolo – Vaje

  Na zgoščenki so v več kot 460-tih vprašanjih opremljenih s sliko, razlagami, filmi in animacijami, prikazane vse situacije, s katerimi se lahko kolesar sreča v prometu. Šolska verzija je namenjena učenju in vaji na šolskih računalnikih, domača verzija pa je namenjena učencem in tudi vsem drugim rekreativnim kolesarjem za učenje in posodobitev znanja na domačih računalnikih.